Napadaan lang

Naisip ko lang dumaan. Mag-iisang taon na rin nang huli akong may naisulat sa blog na ito.

Mananatili pa rin ito, sa kabila ng madalang kong pagdaan-daan.

Isang araw, muli na naman akong susulat.

Advertisements

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “Napadaan lang

  1. hmm…you look familiar..i mean parang have seen you in a networking siye na before (if you are guy in the black and white)

    anyway, nice read..:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s