Isang buwang walang seks

Mas ayos ito. Walang hassle; walang iindahing sakit o pag-iisip na baka nahawaan ako ng sakit o kung una-ano pa. Akala ko’y hindi ako mabubuhay ng walang seks. Kaya pala.

Advertisements

2 Comments

Filed under Uncategorized

2 responses to “Isang buwang walang seks

  1. i.b

    “baka nahawaan ako ng sakit ” .bakit hindi ba uso ang condom diyan? 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s